ترجمه غیررسمی

ترجمه، دادوستد اندیشه و سخن میان زبان‌ها، ازجمله فعالیت‌های ضروری بشری است. انسان‌ها به ترجمه نیاز دارند و متون ترجمه را به همان شکل بدیهی به‌کار می‌گیرند که متون زبان مادری خود را، انکارناپذیر است. کشورها و ملت‌ها روزانه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، دانش و فن، بازرگانی بین‌المللی، مطبوعات، سفر، ادبیات، ارتباط دولت‌ها و... به ناگزیر یا دلخواه با متون دیگر زبان‌ها سروکار دارند.
 مؤسسه سیب سرخ نیکان با بهره‌مندی از مترجمان باتجربه در زمینه‌های مختلف در این عرصه گام نهاده است

  • گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبان‌های خارجی و یا بالعکس

کلیه حقوق این سامانه متعلق به موسسه فرهنگی و هنری سیب سرخ نیکان می باشد